Bærekraft i fokus

Vi fokuserer på miljøet ved å internt i bedriften sørge for bevissthet rundt energiforbruk, avfallsmengde og kildesortering, samtidig som miljøhensyn vektlegges ved valg av leverandører og samarbeidspartnere. Noe som er svært viktig for oss er å sørge for et godt arbeidsmiljø internt i bedriften, som igjen medfører lavt sykefravær og høy trivsel. Dette er noen av våre viktigste miljøtiltak.

Vi følger BREEAM-NOR-krav

Åpenhetsloven

Andersson Kjærnsmo omfattes av åpenhetsloven som har som hovedoppgave å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette sikrer vi gjennom gode interne retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger, både i egen virksomhet men også når det gjelder forretningspartnere og leverandører.