Bærekraft i fokus

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert! Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi iverksatt konkrete bærekraftstiltak innenfor områder som arbeidsmiljø, energiforbruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Samtidig vektlegges miljøhensyn ved valg av leverandører og samarbeidspartnere. Noe som er svært viktig for oss er å sørge for et godt arbeidsmiljø internt i bedriften, som igjen medfører lavt sykefravær og høy trivsel. Vi skal jobbe langsiktig og konkret med bærekraft, og bidra til en grønn fremtid. Dette er noen av våre viktigste miljøtiltak.

Vi følger BREEAM-NOR-krav

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Åpenhetsloven

Andersson Kjærnsmo omfattes av åpenhetsloven som har som hovedoppgave å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette sikrer vi gjennom gode interne retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger, både i egen virksomhet men også når det gjelder forretningspartnere og leverandører.